top of page
Kariyer
İnsan Kaynakları Politikamız

En önemli ve kıymetli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan AKM YAPI’nın İK Politikası; “mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek, motive etmek ve geliştirmek” üzerine kurulmuştur.
 

İNSAN KAYNAKLARI PRENSİPLERİMİZ
 • Seçim sürecinden başlayarak bütün süreçlerde çalışanlarımıza fırsat eşitliği de dahil olmak üzere adil ve dürüst uygulamaları gerçekleştirmek,

 • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,

 • Yeni pozisyonlar için insan kaynağını değerlendirmek,

 • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,

 • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,

 • İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,

 • Çalışanlar için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

 • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek

 • Üniversite öğrencilerine staj imkânı sunmak,

 • Açık iletişim ortamı sağlamak,

 • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.​

 • İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikaları sistemli şekilde gözden geçirmek, geliştirmek ve güncellemektir.

AKM'de Kariyer

Faaliyet gösterdiği sektörlerde lider ve öncü bir konumda olan AKM YAPI, sürdürülebilir başarısına değer katmak için kurumsal değerlerine uygun ve yetkin çalışanları bünyesinde istihdam etmektedir. “Sürekli Gelişim” prensibini benimseyen AKM, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine önem vermekte ve bunun için bazı programlar düzenlemektedir.

 

Kurumsal değerleri ile AKM, farklılıklara saygı gösterildiği ve eşitlik, güvenilirlik ve dürüstlük gibi ilkelerin benimsendiği bir iş ortamını çalışanlarına sunmaktadır. Yenilikçi, dinamik, alanında uzman ve takım ruhu ile hareket eden çalışan kadrosu ile AKM'de zorlu ve iddialı projelere imza atılmaktadır. Çevre ve insan sağlığına karşı duyarlı olan AKM'de ayrıca bir çok sürdürülebilir ve çevre dostu projeler de hayata geçirilmektedir.

“Doğru İşe Doğru İnsan” seçilmesi ile kurumsal başarıya ulaşılabileceği AKM YAPI, bir işveren olarak da bu ilkesinin çalışanlarının kişisel başarısı için de önemli olduğunu biliyor. AKM; çalışanlarının, eğitim, bilgi, tecrübe ve yetkinlikleri doğrultusunda doğru işte çalışmaları sayesinde iş tatmini, motivasyon ve gelişim sağlayabileceklerine inanıyor.

Genel Başvuru 
Dosya Yükle

Teşekkürler! Sizinle iletişime geçeceğiz.

bottom of page